PROJECTEN

Home 9 Project 9 Tijdelijke aanpassing terreininrichting
Tijdelijke aanpassing terreininrichting <

Bij onze opdrachtgever moest de inrichting van het terrein tijdelijk aangepast worden. Hiervoor hebben de voetpaden verbreed en tijdelijke bewegwijzering aangebracht.

Sint-Michielsgestel, 2023