INFRASTRUCTUUR

Zakelijk
Neem contact opBekijk projecten
Home 9 Zakelijk 9 Infra

INFRASTRUCTUUR <

Voor de aanleg en het onderhoud van de complete infrastructuur voor (nieuwbouw)wijken, wegen en (bedrijfs)terreinen staan wij voor je klaar: van het aanleggen of vervangen van rioleringen, het aanleggen van wegen en verhardingen tot het aanbrengen van infiltratie en bergingsvoorzieningen voor hemelwater.

Voor de complete aanleg en inrichting van de buitenruimte kun je bij ons terecht. We brengen heel wat jaren ervaring mee als het gaat om het aanleggen en onderhouden van wegen, rioleringen en complete bedrijfsterreinen.

> Aanleggen van nieuwe riolering
> Vervangen van bestaande riolering
> Infiltratievoorzieningen voor hemelwater
> Bouwrijp maken van percelen
> Woonrijp maken van straten en wijken
> Woonwijken, wegen en bedrijfsterreinen

ADVIES VANAF STAP 1 <

Uiteraard verzorgen we het daadwerkelijk aanleggen en onderhouden van de infra tot in de puntjes. Maar dat niet alleen: we staan vanaf stap 1, de ontwerpfase, voor je klaar. We zijn praktisch en flexibel en we weten waar binnen het proces de knelpunten of struikelblokken kunnen ontstaan. Door vooraf betrokken te zijn, mee te denken in het ontwerp, kunnen we deze problemen voorkomen en een goed resultaat behalen binnen de gewenste planning.

BOUWTEAM <

Steeds vaker maken we onderdeel uit van een bouwteam om onze kennis en ervaring al in een vroeg stadium in te brengen. Zo komen we tot een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers.

We hebben een brede kennis in huis op het gebied van grond, bodem en infrastructuur gecombineerd met de nodige praktijkervaring. Daarmee komen we tot praktisch goed uitvoerbare en concrete oplossingen voor ieder project.

BOUW- EN WOONRIJP MAKEN <

Voor de complete inrichting van de buitenruimte kun je bij ons terecht. Daarnaast hebben we ruime ervaring in de voorbereidende grondwerken voor diverse bouwwerken.

We hebben, samen met verschillende bouwaannemers, diverse mooie projecten gerealiseerd waarbij wij de complete inrichting van de buitenruimte en het grondwerk voor de fundatie van de nieuwbouw hebben verzorgd.

Zoek je één partij die alle facetten beheerst, uitvoert en coördineert? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

AANLEGGEN INFILTRATIE- en/of BERGINGSVOORZIENING VOOR REGENWATER <

Het klimaat verandert en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Ook de wet- en regelgeving wordt hierop aangepast, waardoor er steeds strengere eisen gesteld worden over hoe we om moeten gaan met regenwater. Er zijn ondertussen diverse systemen op de markt.

Echter elke situatie is anders en vraagt om een andere aanpak. Wij beschikken over de benodigde kennis en ervaring om voor elke situatie de meest geschikte oplossingen aan te bieden en deze ook te realiseren.