Home 9 Disclaimer

DISCLAIMER <

Op het gebruik van deze website (https://hkuijpers.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
H. Kuijpers BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel die informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat H. Kuijpers BV niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. H. Kuijpers BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen H. Kuijpers BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
H. Kuijpers BV garandeert niet dat e-mails die aan H. Kuijpers BV worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met H. Kuijpers BV te corresponderen accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. H. Kuijpers BV heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. H. Kuijpers BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van H. Kuijpers BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat H. Kuijpers BV daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.